Change Management

Unileverage Your Company

Florence Dobbenie

Customer Success at intuo

Ook jij bent één van de twee miljard mensen die elke dag een product consumeert van Unilever. Niet zo verwonderlijk aangezien ze producten aanbieden in drie grote categorieën, namelijk voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. Maar welke manier van werken schuilt er nu achter dit groot én blijvend succes?

Waarom komaf maken met het oude werkmodel

Voor vele organisaties is het oude werkmodel van Unilever nog steeds de realiteit. Ze hanteren rigide afspraken waarbij de acht werkuren (nine to five uiteraard) verplicht doorgebracht worden op het kantoor.

Unilever echter, zag de beperkingen die een dergelijk model met zich meebrengt en besloot om een nieuwe manier van werken te implementeren.

Dit zijn de voordelen van het "agile werken" voor Unilever:

  1. Besparingen in het budget door minder verplaatsingen met vliegtuig en auto
  2. Een stijging van het energiepeil bij werknemers door een betere work-life balance en meer empowerment
  3. Het aantrekken én behouden van talent waarbij diversiteit in de verschillende teams bewaard blijft

 Hoe Unilever Agile werkt

Bij Unilever staat het optimaliseren van de werkomgeving centraal. Werknemers hebben de mogelijkheid om te werken wanneer ze willen en waar ze willen, zolang de resultaten maar navenant zijn. Dit schept een uitstekende work-life balance. Hierbij is de grote uitdaging dat team leaders een goed zicht hebben over de motivatie en ambitie van hun team members aangezien dit de voornaamste drijfveren worden. Team leaders worden namelijk beoordeeld op hoe goed ze hun team ondersteunen. Vanaf nu moet deze dus een goeie people coach worden…

how-to-unileverage_1

Unilever stapt af van het traditionele cubicles concept en maakt plaats voor de open kantoorruimtes, waar de muren letterlijk worden neergehaald. In het “kantoorlandschap” is er een verdere opdeling gemaakt in verschillende zones volgens functie (focus zone, connect zone en vitality zone) elk met hun eigen nut. Dit beloftevol initiatief waarbij werknemers van eender waar werken brengt echter wel een zekere trade-off met zich mee. Het engageren van mensen gaat veel verder dan het creëren van zones.

De uitdagingen van een nieuwe werkwijze

Deze flexibele manier van werken brengt dus met zich mee dat sommige team members het gevoel krijgen dat ze de band verliezen met hun team. Mensen willen eigenlijk beiden, ze genieten ervan om thuis en zelfstandig aan streefdoelen te werken maar tegelijkertijd hebben ze steeds meer nood aan feedback over hun geleverd werk. Team members waarderen een duidelijk afgelijnd leiderschap, waarbij er nog steeds regelmatig samengezeten kan worden met de team leader. De uitdaging bij het agile werken van Unilever ligt bij de team leader (zie people coach). Deze persoon is er om zijn team in goede banen te leiden. Zijn grootste teamdoelstelling (en tegelijkertijd grootste uitdaging) is de teamspirit en het engagement hoog houden.

Een Talent Enablement platform als "the perfect fit' 

intuo is een cloud-based platform dat de transitie van traditioneel performance management naar agile performance management niet enkel faciliteert maar ook onderhoudt. BMW, Thomas Cook en Mobile Vikings zijn slechts een aantal voorbeelden van organisaties die INTUO’s talent management platform gebruiken om hun mensen klaar te stomen voor de nieuwe manier van werken.

De voordelen van intuo's platform:

  1. Het faciliteert het geven van waardevolle en voortdurende feedback, die wordt dan omgezet in bruikbare data voor team leaders en HR management.
  2. Het versterkt de nodige coaching tijdens ‘one-on-ones’ en duidelijke alignering tussen team leader en team member.
  3. Het ondersteunt het behalen, vereenvoudigen en aanpassen van individuele en teamgerichte objectieven en resultaten.
  4. Het brengt het engagement op de werkvloer in kaart. De company culture onderhouden en stimuleren wordt daardoor eenvoudiger.

Unilever investeert vandaag in manieren om ook morgen aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers: een toekomstgerichte company culture, gevoed door de juiste mindset en ondersteund met een gebruiksvriendelijk talent management platform.

Ook op zoek? Stuur ons een mailtje of plan meteen een demo in met een van onze talenten!